MINISTRIA E ARSIMIT

DHE SPORTIT

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE

ELBASAN

 

NJOFTIM

 

Në përfundim të afateve të aplikimit për proçedutën e lëvizjes paralele, pranë Departamentit të Administratës Publike,  kodi i shpalljes #1379, për pozicionet:

Përgjegjës i Zyrës Arsimore Gramsh- Kategoria IV-a:

në Drejtorisë Arsimore Rajonale Elbasan ka paraqitur kërkesën së bashku me dosjen e dokumentave përkatëse dhe është kualifikuar 1 (një) aplikant.

 

 

 

Konceptoi : A.Kardhashi                 

 

DREJTORI

 

 

JONIDA CUNGU