Publikimi i të dheënave të mësuesve që kanë aplikuar në portalin Mësues për Shqipërinë dhe statusi i punësimit të tyre

Nr.

ID e aplikantit

ID e testimit

Profili

ZA

Pikët totale

Punësimi

1

G50415298H

15T00540

AF

Zyra Arsimore Librazhd

68,1

JO

2

G45331007K

15T00510

AF

Zyra Arsimore Librazhd

63

JO

3

I45720029W

15T00549

AF

Zyra Arsimore Librazhd

42

JO

4

I55510001E

15T00541

AF

Zyra Arsimore Librazhd

37

JO

5

I25822019D

15T00472

AF

Zyra Arsimore Librazhd

36,2

PO

6

I15327021B

15T00495

AF

Zyra Arsimore Librazhd

31

JO

7

I46019006G

15T00528

AF

Zyra Arsimore Librazhd

29,4

JO

8

H91101011S

15T00519

AF

Zyra Arsimore Librazhd

27,7

JO

9

I66113007M

VLERESIM DOSJE

AF

Zyra Arsimore Librazhd

23,8

JO

10

I65513015N

VLERESIM DOSJE

AF

Zyra Arsimore Librazhd

21

JO

11

I25313252T

15T00539

AF

Zyra Arsimore Librazhd

20,8

JO

12

I05602016J

15T00513

AF

Zyra Arsimore Librazhd

18,1

JO

13

I46224013U

15T00486

AF

Zyra Arsimore Librazhd

16,9

JO

14

H55320295Q

15T00642

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

70,7

PO

15

H85901021K

15T00617

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

53,5

PO

16

I05626028O

15T00563

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

50,5

JO

17

H35203063P

15T00608

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

49,4

JO

18

J25523016W

VLERESIM DOSJE

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

46,5

JO

19

I95613020J

15T00595

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

44,9

JO

20

I85417015J

15T00654

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

43,9

JO

21

I75802011F

15T00635

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

41,5

JO

22

H85404019V

15T00594

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

41,1

JO

23

J05301037S

15T00615

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

40,1

JO

24

H15203014J

15T00610

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

39,2

JO

25

I95812018V

15T00604

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

39,1

JO

26

I15420224C

15T00663

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

37,6

JO

27

J16115026B

15T00564

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

37

JO

28

J05220032B

15T00653

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

37

JO

29

J35505020H

15T00599

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

36,6

JO

30

J05910030C

15T00583

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

36,5

JO

31

I457190200

15T00643

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

33

JO

32

G65418019T

15T00612

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

30,7

JO

33

I55223058N

VLERESIM DOSJE

APSH

Zyra Arsimore Librazhd

25,5

JO

34

I96207014R

15T00675

B

Zyra Arsimore Librazhd

48,7

JO

35

H95414014J

15T00677

B

Zyra Arsimore Librazhd

45,4

JO

36

J15521025K

15T00693

B

Zyra Arsimore Librazhd

44,3

JO

37

I35501028E

VLERESIM DOSJE

B

Zyra Arsimore Librazhd

32,3

JO

38

H95717010B

15T00688

B

Zyra Arsimore Librazhd

28,3

JO

39

I05806012D

15T00717

B

Zyra Arsimore Librazhd

28

JO

40

I91209014R

15T00752

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

63,2

JO

41

I06207016B

15T00749

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

58,9

JO

42

I65812019D

15T00731

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

55,8

JO

43

I45707018L

15T00759

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

50,3

JO

44

G25215026A

15T03808

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

50

JO

45

I55524215K

15T00737

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

47,5

JO

46

G20311056R

VLERESIM DOSJE

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

38,9

JO

47

I31029012U

15T00739

GJ

Zyra Arsimore Librazhd

30,8

JO

48

J15616042B

15T00784

GJA

Zyra Arsimore Librazhd

65,9

JO

49

I65125012O

15T00817

GJF

Zyra Arsimore Librazhd

34,8

JO

50

I90721023U

VLERESIM DOSJE

GJSHL

Zyra Arsimore Librazhd

61,4

PO

51

I65321020O

15T00852

GJSHL

Zyra Arsimore Librazhd

53,9

PO

52

I91202018O

15T00862

GJSHL

Zyra Arsimore Librazhd

51,5

JO

53

I35904007J

15T00906

GJSHL

Zyra Arsimore Librazhd

51

JO

54

J05614028B

15T00874

GJSHL

Zyra Arsimore Librazhd

49,2

JO

55

I75921017H

VLERESIM DOSJE

GJSHL

Zyra Arsimore Librazhd

47,7

JO

56

I85414018S

15T00857

GJSHL

Zyra Arsimore Librazhd

32,5

PO

57

I65825015N

15T00953

H

Zyra Arsimore Librazhd

60,9

JO

58

I15604023D

VLERESIM DOSJE

H

Zyra Arsimore Librazhd

49,6

JO

59

I30225177A

VLERESIM DOSJE

H

Zyra Arsimore Librazhd

48,8

JO

60

J05513020V

15T00939

H

Zyra Arsimore Librazhd

47,2

JO

61

I96227007T

15T00942

H

Zyra Arsimore Librazhd

41

JO

62

H76220136A

15T00930

H

Zyra Arsimore Librazhd

37,7

JO

63

I45408018H

15T00943

H

Zyra Arsimore Librazhd

33,1

JO

64

I35817016B

15T00914

H

Zyra Arsimore Librazhd

30,9

JO

65

I30410014U

15T00947

H

Zyra Arsimore Librazhd

21,3

JO

66

G00401051U

15T00990

K

Zyra Arsimore Librazhd

63,2

JO

67

H15109106F

15T00988

K

Zyra Arsimore Librazhd

58,9

JO

68

G10421013R

15T00970

K

Zyra Arsimore Librazhd

58,1

JO

69

I95615023U

15T00969

K

Zyra Arsimore Librazhd

56,8

JO

70

H30122138E

15T00982

K

Zyra Arsimore Librazhd

53,6

JO

71

I45409019U

15T00972

K

Zyra Arsimore Librazhd

48,8

JO

72

J05611013I

15T00986

K

Zyra Arsimore Librazhd

47

JO

73

I20920019J

15T00968

K

Zyra Arsimore Librazhd

43,4

JO

74

I56006061N

15T00971

K

Zyra Arsimore Librazhd

41,5

JO

75

J06105015E

15T00989

K

Zyra Arsimore Librazhd

38

JO

76

J00714019S

15T01003

M

Zyra Arsimore Librazhd

30,1

PO

77

I55102017H

VLERESIM DOSJE

M

Zyra Arsimore Librazhd

28,1

JO

78

I65413015K

VLERESIM DOSJE

SH

Zyra Arsimore Librazhd

57,7

JO

79

I80907020A

VLERESIM DOSJE

SH

Zyra Arsimore Librazhd

37,9

JO

80

I30802025H

15T01024

SH

Zyra Arsimore Librazhd

30,3

JO

81

I41024013E

15T01025

SH

Zyra Arsimore Librazhd

22,4

JO

 

 

KALENDARI MËSIMOR EDUKATIV PËR VITIN SHKOLLOR  2015  -  2016 

Ditët

Shtator  2015

Tetor   2015

Nëntor    2015

Dhjetor  2015

E  Hënë

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

E  Martë

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

E  Mërkurë

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

E Enjte

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

E Premte

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

 

E  Shtunë

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

 

E  Dielë

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

Ditët

Janar   2016

Shkurt  2016

Mars   2016

Prill   2016

E  Hënë

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

E  Martë

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

E  Mërkurë

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

E Enjte

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

E Premte

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

E  Shtunë

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

E  Dielë

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

Ditët

Maj   2016

Qesshor   2016

Korrik   2016

Gusht   2016

E  Hënë

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

E  Martë

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

E  Mërkurë

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

 

E Enjte

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

E Premte

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

E  Shtunë

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

E  Dielë

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA  E  VITIT  SHKOLLOR  2015  -  2016 ( Sipas Udhëzimit të MAS dhe MMSR Nr. 25, date . 17.08.2015.)

KLASAT

JAVË MËSIMI

FESTA

ditë

MËSIM

PUSHIME

MBARON   MËSIMI

PROVIME

Periudha 

I

Periudha 

II

Periudha 

III

Periudha  I

Periudha  II

I-IX

35

8

14.09-24.12

04.01-29.03

04.04-10.06

24.12-03.01

30.03-03.04

10.06.2016

11-30.06.2016

X-XI

36

8

     PERIUDHAT  MESIMORE

25.12.2015  - 03.01. 2016

17.06.2016

 

14.09-24.12.2015

04.01 - 17.06.2016

XII - XIII

34

8

14.09-24.12.2015

04.01 - 03.06.2016

25.12.2015  - 03.01. 2016

03.06.2016

4 - 30 qershor 2016

 ORGANIZIMI DHE MISIONI ZA LIBRAZHD

Misioni i  Zyrës Arsimore        

ZA Librazhd ka për mision mbështetjen e shërbimit arsimor cilësor për të gjithë nxënësit në territorin që mbulon kjo Zyrë.

Struktura

            ZA përbëhet nga:

-          Përgjegjësi,

-          Sektori i kualifikimit dhe cilësisë,

-          Sektori i teknologjisë së informacionit (IT) dhe bazës statistikore,

-          Sektori i shërbimeve mbështetëse.

                                                  

Përparësia e Zyrës Arsimore

Në të gjithë veprimtaritë e saj  ZA Librazhd, ka përparësi interesin e nxënësve.   

                          Funksionet kryesore të ZA Librazhd

ZA Librazhd ka funksionet e mëposhtme kryesore: 

a)      Zbatimi i Ligjit të Arsimit Parauniversitar, Strategjinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar, akteve nënligjore, Dispozitës Normative dhe udhëzimeve që Ministri nxjerr për DAR-in/ZA-në, si dhe akteve nënligjore dhe udhëzimeve të tjera që kanë lidhje me veprimtarinë e koshteve dhe shkollave;

b)      Zbatimi i Strategjisë Arsimore Rajonale;

c)      Mbështetja e kopshteve/shkollave për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve të tyre;

d)     Bashkëpunimi në fushën e arsimit me njësinë bazë përkatëse të qeverisjes vendore.

          

                   Planifikimi i veprimtarisë së ZA-së

a)      ZA harton planin afatmesëm të zhvillimit të arsimit dhe planin vjetor mbi bazën e planit afatmesëm dhe vjetor rajonal

b)     Plani vjetor pikëniset nga objektiva të matshme kryesisht për arritjet e nxënësve.

c)      Planet afatmesme dhe ato vjetore hartohen mbi bazën e të dhënave statistikore të plota, të sakta, të përditësuara dhe të besueshme.

d)     Hartimi i planeve afatmesme dhe ato vjetore dhe monitorimi i zbatimit të tyre kryhet në bashkëpunim me përfaqësuesit e grupeve të interesit.