Njoftohen te gjithë kandidatët të cilët për arsye të ndryshme nuk patën mundësi të plotësojnë formularin A1Z në date 08 Prill 2017 Ministria e Arsimit dhe Sportit i ka dhënë dhe nje dite shtese per aplikimet e prapambetura A1/A1Z.

Kandidatët e DAR Elbasan e plotësojnë formularin A1Z në datë 12 Prill 2017.