Ne vijim te punesimeve ne DAR Elbasan, ne linkun e meposhtem gjeni statusin aktual te punesimeve sipas portalit "Mesues per Shqiperine", deri ne daten 12.10.2017:

Punesimi aktual ne DAR Elbasan